Galicia 

Conversión de unidades de medida imperial e métrica

Standard   /   Mobile

 Área

  Energy Units
Enerxía
  Flowrate Units
Prezo de fluxo
  Force Units
For
za
             
Length Units
Lonxitude
  Mass Units
Mas
a
  Power Units
Poder
  Pressure Units
Presión
             
Temperature Units
Temperatur
a
  Velocity Units
Velocidade
  Volume Units
Volume
 
App
             

                                                 

 

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

 

Táboa de conversión

 Perímetro

 Sistema Métrico  Imperial
 1 centímetro cadrado  100 milímetros cadrados  0,001076391 metros cadrados
 1 metro cadrado  10000 centímetro cadrado  1,19599004630 metro cadrado
 1 hectárea  10.000 metros cadrados  2,47105381467 acres
 1 quilómetro cadrado  100 hectáreas  0,38610215854 milla cadrada
 Imperial  Sistema Métrico
 1 polgada cadrada  6,4516 centímetro cadrado
 1 pé cadrado  144 polgadas cadradas  0,09290303999 metros cadrados
 1 iarda cadrada  9 metros cadrados  0.83612736 metro cadrado
 1 acre  4840 metros cadrados  4046.8564224 metros cadrados
 1 milla cadrada  640 hectáreas  2,589988110336 quilómetros cadrados

 

 Lonxitude

 Sistema Métrico  Imperial
 1 milímetro  0,03937007874 polgadas
 1 centímetro  10 milímetros  0,3937007874 polgadas
 1 metro  100 centímetros  1,09361329833 curro
 1 km  1000 metros  0,62137119223 millas
 Imperial  Sistema Métrico
 1 polgada  2,54 centímetros
 1 pé  12 polgadas  0,3048 m
 1 iarda  3 ft  0,9144 m
 1 milla  1760 metros  1.609344 kilometer

 

 Peso
 Sistema Métrico  Imperial
 1 gramo  1000 miligramos  0,03527399072 onza
 1 kg  1000 gramos  2,20458553791 £
 1 tonelada  1000 kg  0,98418997228 ton
 Imperial  Sistema Métrico
 1 oz  28,3495 gramos
 £ 1  16 oz  0,4536 kg
 1 hundredweight  £ 112  50,8032 kg
 1 ton  1.016064 toneladas

 

 Volume

 Sistema Métrico  Imperial
 1 centímetro cúbico  0,06102361003 polgada cúbica
 1 decímetro cúbico  1000 centímetros cúbicos  0,03531458914 pé cúbico
 1 metro cúbico  1000 decímetros cúbicos  1,30794774594 iarda cúbica
 1 litro  1 decímetro cúbico  1,75975011548 pinta
 1 hectolitro  100 litros  21,9968764435 galo
 Imperial  Sistema Métrico
 1 polgada cúbica  16,3871 centímetros cúbicos
 1 pé cúbico  1728 polgadas cúbicas  0,0283169088 metros cúbicos
 1 onza líquida  28.413125 ml
 1 pinta  20 onzas de fluído  0.5682625 literais
 1 gala  8 pints  4,5461 litros

 

Algúns datos sobre o sistema métrico

Durante a Revolución Francesa, moitas persoas en Francia decatáronse de que as súas numerosas medidas locais e sistemas de medición de pesos eran arcaicos, debían ser cambiados e, idealmente, unificados. Iso é exactamente o que Charles Maurice de Talleyrand quería implementar: un cambio radical no que respecta á forma de medir as unidades. En 1790, propuxo á Asemblea Nacional francesa o desenvolvemento dun novo sistema. Tamén se pediu a outras nacións que cooperasen. Gran Bretaña non quería nada que ver coa creación dun novo sistema de medición.

En 1791, a Academia Francesa de Ciencias decidiu crear unha comisión e unha das súas implementacións foi a definición estandarizada de lonxitude baseada no tamaño da Terra. A lonxitude definiríase agora mediante o metro, que sería igual a 1/10 000 000 da lonxitude do arco meridiano desde o ecuador ata o polo norte.

O sistema métrico segue un patrón que é decimal: as unidades pódense dividir ou multiplicar facilmente por unha potencia enteira de dez. Por exemplo, 1/10 de metro é un decímetro (0,1 metro), 1/100 de metro é un centímetro (0,01 metro) e 1/1000 de metro é un milímetro (0,001 metro). O hectómetro mide 100 metros e o quilómetro 1000 metros.

O Sistema Internacional de Unidades (SI) inclúe agora sete unidades básicas ou, se o prefires, constantes físicas. O metro (lonxitude), o quilogramo (masa), o amperio (corrente eléctrica), o mol (cantidade de substancia), kelvin (temperatura), candela (intensidade da luz) e o segundo (tempo). SI estase sempre adaptando ás novas tecnoloxías e á necesidade de ser o máis preciso posible.

Polo tanto, no SI, o medidor defínese como 1 / 299 792 458 da distancia que pode percorrer a luz nun segundo. En canto ao quilogramo, definido inicialmente como a masa dun decímetro cúbico de auga a 4 graos centígrados, agora defínese polo SI a través da constante de Planck.

En 1975, a Lei de conversión métrica dos Estados Unidos declarou que o sistema métrico era o sistema preferible para pesos e medidas, pero non suspendeu o uso doutras unidades no país. A día de hoxe, os Estados Unidos non usan o sistema métrico a gran escala.
Robert Radford, M.A. (Quebec, Canada) © MMXXII