Bulgaria

Преобразуване на имперски и метрични мерни единици

Standard   /   Mobile

 Площ

  Energy Units
Енергия
  Flowrate Units
дебит
  Force Units
Сила
             
Length Units
Дължина
  Mass Units
Маса
  Power Units
Мощност
  Pressure Units
Налягане
             
Temperature Units
Температура
  Velocity Units
Скорост
  Volume Units
Обем
 
App
             

                                                 

 

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

 

 

 

 

Conversion Table

 Площ

 Метричната система  Imperial
 1 кв. см  100 кв. мм  0,001076391 кв. фута
 1 кв. м.  10000 кв. см  1.19599004630 квадратен ярд
 1 хектар  10000 кв. м.  2.47105381467 акра
 1 кв. км  100 хектара  0.38610215854 квадратни мили
 Imperial  Метричната система
 1 квадратен инч  6,4516 кв. см
 1 квадратен фут  144 кв. инч  0,09290303999 кв. м.
 1 квадратен ярд  9 квадратни метра  0.83612736 кв. м.
 1 акър  4840 кв. ярд  4046.8564224 кв. м.
 1 кв. миля  640 акра  2.589988110336 кв. км

 

 Дължина

 Метричната система  Imperial
 1 мм  0.03937007874 инч
 1 см  10 mm  0.3937007874 инч
 1 м  100 см  1,09361329833ярд
 1 км  1000 м  0,62137119223мили
 Imperial  Метричната система
 1 инч  2,54 см
 1 фут  12 инча  0,3048 m
 1 ярд  3 фута  0,9144 m
 1 миля  1760 ярда  1.609344 км

 

 Тегло
 Метричната система  Imperial
 1 гр  1000 милиграма  0.03527399072 унция
 1 кг  1000 грама  2.20458553791 лири
 1 тон  1000 кг  0,98418997228т
 Imperial  Метричната система
 1 унция  28,3495 грама
 1 килограм  16 унции  0,4536 кг
 1 Центнер  112 паунда  50,8032 кг
 1 тон  1.016064 тон

 

 Обем

 Метричната система  Imperial
 1 куб. см  0.06102361003 кубичен инч
 1 кубически дециметър  1000 куб. см  0.03531458914 кубически крак
 1 кубически метър  1000 куб. decimeters  1.30794774594 кубични ярда
 1 литър  1 кубически дециметър  1.75975011548 пинта
 1 хектолитър  100 литра  21,9968764435 галона
 Imperial  Метричната система
 1 кубичен инч  16,3871 кубически сантиметра
 1 кубически крак  1728 кубичен инч  0.0283169088 кубически метра
 1 течни унции  28.413125 мл
 1 пинта  20 течни унции  0.5682625 литра
 1 галон  8 пинти  4,5461 литраНяколко факта за метричната система


По време на Френската революция много хора във Франция осъзнават, че техните многобройни местни системи за измерване на мерки и теглилки са архаични, трябва да бъдат променени и - в идеалния случай - унифицирани. Точно това искаше да приложи Шарл Морис дьо Талейран: радикална промяна по отношение на начина, по който трябваше да се измерват единиците. През 1790 г. той предлага на Френското национално събрание разработването на нова система. Други нации също бяха помолени да сътрудничат. Великобритания обаче не искаше нищо общо със създаването на нова система за измерване.

През 1791 г. Френската академия на науките решава да създаде комисия и едно от нейните приложения е стандартизираното определение за дължина въз основа на размера на Земята. Сега дължината ще се определя чрез метър, който ще бъде равен на 1/10 000 000 от дължината на дъгата на меридиана от екватора до северния полюс.

Метричната система следва модел, който е десетичен: единиците могат лесно да бъдат разделени или умножени по цяло число на десет. Например 1/10 от метър е дециметър (0,1 метър), 1/100 от метър е сантиметър (0,01 метър) и 1/1000 от метър е милиметър (0,001 метър). Хектометърът е 100 метра, а километърът е 1000 метра.

Международната система от единици (SI) вече включва седем основни единици или, ако предпочитате, физически константи. Метър (дължина), килограм (маса), ампер (електрически ток), мол (количество вещество), келвин (температура), кандела (интензитет на светлината) и секундата (време). SI винаги се адаптира към новите технологии и необходимостта да бъде възможно най-точен.

Следователно в SI метърът се определя като 1 / 299 792 458 от разстоянието, което светлината може да измине за една секунда. Що се отнася до килограма, първоначално определен като масата на един кубичен дециметър вода при 4 градуса по Целзий, сега той се определя от SI чрез константата на Планк.

През 1975 г. Законът за метричното преобразуване на Съединените щати наистина обяви, че метричната система е предпочитаната система за мерки и теглилки, но не прекрати използването на други единици в страната. Към днешна дата Съединените щати не използват метричната система в широк мащаб.

Web
AnalyticsRobert Radford, M.A. (Quebec, Canada) © MMXXII