ממיר   מטבעות    Calc  

U.S. Horsepower-Hour Conversion