Bulgaria  Българ?ки

Get our toolbar!

Калкулатор - Империал и метрични единици

 

Площ

Дължина
Енерги?
Ма?а
дебит
Мощно?т
Сила
?ал?гане
Температура
Скоро?т
Обем
Click here for the mobile version
Android version
 

Conversion of cooking measures  Conversion of apothecary units  Conversion of league units  Conversion of Internet reach statistics  Conversion of ancient Roman units  Conversion of ancient Greek units  Conversion of currencies  Author's articles regarding History, Education and Information Technology  Great Battles of History

 

В

В

В

В

В

В
В

В
В

В

 

 

 

 

Conversion Table

 Площ

 Метричната ?и?тема  Imperial
 1 кв. ?м  100 кв. мм  0,001076391 кв. фута
 1 кв. м.  10000 кв. ?м  1.19599004630 квадратен ?рд
 1 хектар  10000 кв. м.  2.47105381467 акра
 1 кв. км  100 хектара  0.38610215854 квадратни мили
 Imperial  Метричната ?и?тема
 1 квадратен инч  6,4516 кв. ?м
 1 квадратен фут  144 кв. инч  0,09290303999 кв. м.
 1 квадратен ?рд  9 квадратни метра  0.83612736 кв. м.
 1 акър  4840 кв. ?рд  4046.8564224 кв. м.
 1 кв. мил?  640 акра  2.589988110336 кв. км

 

 Дължина

 Метричната ?и?тема  Imperial
 1 мм  0.03937007874 инч
 1 ?м  10 mm  0.3937007874 инч
 1 м  100 ?м  1,09361329833?рд
 1 км  1000 м  0,62137119223мили
 Imperial  Метричната ?и?тема
 1 инч  2,54 ?м
 1 фут  12 инча  0,3048 m
 1 ?рд  3 фута  0,9144 m
 1 мил?  1760 ?рда  1.609344 км

 

 Тегло
 Метричната ?и?тема  Imperial
 1 гр  1000 милиграма  0.03527399072 унци?
 1 кг  1000 грама  2.20458553791 лири
 1 тон  1000 кг  0,98418997228т
 Imperial  Метричната ?и?тема
 1 унци?  28,3495 грама
 1 килограм  16 унции  0,4536 кг
 1 Центнер  112 паунда  50,8032 кг
 1 тон  1.016064 тон

 

 Обем

 Метричната ?и?тема  Imperial
 1 куб. ?м  0.06102361003 кубичен инч
 1 кубиче?ки дециметър  1000 куб. ?м  0.03531458914 кубиче?ки крак
 1 кубиче?ки метър  1000 куб. decimeters  1.30794774594 кубични ?рда
 1 литър  1 кубиче?ки дециметър  1.75975011548 пинта
 1 хектолитър  100 литра  21,9968764435 галона
 Imperial  Метричната ?и?тема
 1 кубичен инч  16,3871 кубиче?ки ?антиметра
 1 кубиче?ки крак  1728 кубичен инч  0.0283169088 кубиче?ки метра
 1 течни унции  28.413125 мл
 1 пинта  20 течни унции  0.5682625 литра
 1 галон  8 пинти  4,5461 литра

 

измерване на лента футове и инчове cm
   
4' 0" 121.92
4' 1" 124.46
4' 2" 127.00
4' 3" 129.54
4' 4" 132.08
4' 5" 134.62
4' 6" 137.16
4' 7" 139.70
4' 8" 142.24
4' 9" 144.78
4' 10" 147.32
4' 11" 149.86
5' 0" 152.40
5' 1" 154.94
5' 2" 157.48
5' 3" 160.02
5' 4" 162.56
5' 5" 165.10
5' 6" 167.64
5' 7" 170.18
5' 8" 172.72
5' 9" 175.26
5' 10" 177.80
5' 11" 180.34
6' 0" 182.88
6' 1" 185.42
6' 2" 187.96
6' 3" 190.50
6' 4" 193.04
6' 5" 195.58
6' 6" 198.12
6' 7" 200.66
6' 8" 203.20


Footnotes, Endnotes, Electronic References and Bibliography Methodology


Android version

 


Articles    Footnotes' Methodology    Great Battles of History    |    About   |Search   |Contact

Online conversion of measure units - ImperialToMetric.com

Превръщането ма?и и резултатите ?а публикувани в този ?айт ?а ?амо ? информативна цел.
Мол? ?вържете ?е ? уебма?търа, ако откриете грешка, така че можем да коригира в?ички докладвани грешка.

ImperialToMetric.com Digital Converter ©MMXIII
Robert Radford, M.A.